24 elgondolkodtató idézet az oktatás fontosságáról

A hírek másról sem szóltak az elmúlt napokban, mint az oktatásról, mindenkit ez foglalkoztat most. Az ilyen időkben, amikor mindenki figyelem egyetlen téma köré csoportosul, mindig érdemes elgondolkodni, miért is foglalkozunk egy bizonyos témával. Ezekre az alkalmakra az a legjobb, ha elolvasunk néhány idézetet, és emlékeztetjük magunkat, miért is olyan fontos az emberi életben a tanítás, a tanulás, az oktatás kérdése.

1. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. (Szent-Györgyi Albert)

2. A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az. (Tari Annamária)

3. Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés. (Móra Ferenc)

4. Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. (Széchenyi István)  

5. Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak. (Kodály Zoltán)  

6. Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már eddig is tudott. (Paulo Coelho)

7. A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani. (Galileo Galilei)

8. A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat. (Nikosz Kazantzakisz)

9. Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket.

10. Az embert megszülni nehéz, de jóra nevelni még nehezebb. (Makszim Gorkij)

11. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. (Szent-Györgyi Albert)

12. Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt. (Antoine de Saint-Exupéry)

13. A tanulatlan emberek csak alakjukban különböznek a vadállatoktól. (Kleanthész)

14. Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. (Carl Wiliam Buehner)

15. A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania. (Stephen King)

16. Tanítani annyi, mint emberekkel foglalkozni, átadni mindazt a tudást, amit az előző nemzedékek felhalmoztak. (Barát Tamás, A Bizalom tolmácsai c. könyvből)

17. A tanító olyan lámpás, mely minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát. (Gárdonyi Géza)

18. A tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha rendszeresség, szigor és következetesség jár vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást kiváltani. (Németh László)

19. Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata. (Maria Montessori)

20. Egy tanárnak minden körülmények között morális példát kell adnia. Nem cselekedhet másként. (Cornides István)


21. Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József)

22. Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni! (Lev Tolsztoj)

23. Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. (Móricz Zsigmond)

24. Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal. (Victor Hugo)